Skip links
Inhoud

Dagbesteding

Dagbesteding & Zorgboerderij

Onze Dagbesteding & zorgboerderij wordt al meer dan 13 jaar geleid door Ron & Mirella. Ron is van oorsprong boer en kent de kneepjes van het vak. Ze worden ondersteund door “hulpboeren” die met veel liefde voor de dieren hun steentje bijdragen.

Klik om terug te gaan naar de homepage.

Voor allerlei mensen is dagebesteding Klimmen een plaats waar ze graag naar toe gaan. Of het nu is om te ontmoeten, om bezig te zijn of gewoon om er te zijn.

Vaste gezichten en geborgenheid

Eén van de belangrijkste kenmerken van dagbesteding & zorgboerderij is hun kleinschaligheid. De meeste zorgboerderijen werken met groepen van maximaal 10 bezoekers per dag. De zorgboer zelf zorgt vaak samen met het personeel voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Zorg op Maat

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel Limburg, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoeften past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk. In overleg kan ook passend vervoer geregeld worden.

Hoge kwaliteit

Door de toename van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. Daarom is er voor zorgboeren een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering. Het merendeel van de CLZ leden heeft inmiddels het keurmerk ontvangen of ontvangt dit binnenkort. Dankzij dit keurmerk is voor zorgvragers duidelijk welke zorgkwaliteit zij van de zorgboerderij kunnen verwachten.

Flexibele financiering

Er zijn meerdere mogelijkheden om de zorg op een boerderij te betalen. Bijvoorbeeld financiering vanuit de WMO, AWBZ, PGB of financiering vanuit arbeids(re)integratie. Voor vragen hierover kun je rechtstreeks contact opnemen met CLZ.

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Bezoekers en familieleden zijn erg tevreden over hun plek op de zorgboerderij. De verhalen bovenin laten dit duidelijk zien. Verder is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat de positieve effecten van zorgboerderijen op de persoonlijke gezondheid aantoont. Zo ook het onderzoek van Ernst & Young uit 2012. De activiteiten op een zorgboerderij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om bezoekers lichamelijk en geestelijk zo lang mogelijk gezond te houden.

Makkelijk afspraken maken

Door de kleinschaligheid van zorgboerderijen is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden. Met de oprichting van CLZ verbetert dit nog verder. Nu kun je namelijk op één plek terecht met al je vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering.

  

Het is mooi te zien hoe de dieren reageren op de hulpboeren met een beperking voor jong en oud. Het agrarische bedrijf doet een beroep op de mogelijkheden van de hulpboeren in plaats van de beperkingen. Hierbij komt de zorgopleiding van Mirella prima van pas, als geen ander weet ze de hulpboeren te stimuleren en zorgt ze voor een complete invulling van de werkweek.

   

Niets is mooier dan mensen met zoveel enthousiasme te zien stralen! Dat is goed voor mens en dier!

 

Zorg

Onze doelstelling is het bieden van een zinvolle dagbesteding waarbij de nadruk wordt gelegd op 'zorg op maat'.

Activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de hulpboeren. Door 'op maat' te begeleiden worden de capaciteiten van de hulpboeren naar boven gehaald en ontwikkeld zodat hun gevoel van eigenwaarde stijgt. Het verrichten van arbeid en dit zoveel mogelijk integreren in een bedrijfsmatige omgeving versterken dit. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van herkenbare activiteiten, al dan niet met een arbeidsmatige insteek. Iedere hulpboer gaat op zijn/haar eigen manier aan de slag met zijn/haar eigen mogelijkheden en interesses.

Onze groep hulpboeren bestaat uit een groep cliënten van de stichting Radar en een groep cliënten van de stichting SGL.

 

 

Vrijetijdsbesteding kinderen

Vrijetijdsbesteding

Op woensdag middag en zaterdag begeleiden wij kinderen met een PGB. De kleine hulpboeren, zoals wij ze noemen, werken mee op de zorgboerderij. ZIj verzorgen de dieren en helpen waar ze kunnen. Natuurlijk laten wij de kinderen ook kind zijn en houden tijd over om lekker te ravotten.

 

Dagbesteding

Binnen ons bedrijf is er veelal sprake van lichte werkzaamheden. Te denken aan het verzorgen van dieren als; pony/ezel, konijnen, honden, kat, hangbuikzwijntjes,schapen en kippen. Tevens hebben wij een cadeauwinkel waar onze hulpboeren kado artikelen verkopen gemaakt door cliënten van andere dagcentra.

Het uitgangspunt van Ron en Mirella is dan ook dat de hulpboeren zoveel mogelijk worden betrokken bij alle dagelijkse werkzaamheden en daardoor de 'feeling' krijgen met het totalen bedrijfsgebeuren. Hierbij speelt intergratie in de maatschappij een essentiële rol. Er komen namelijk veel contacten 'van buitenaf' (leveranciers/ chauffeurs/ klanten) waardoor verdere integratie in de samenleving nog soepeler verloopt.

Dit geld tevens ook andersom. Bezoekers zien dat de hulpboeren allerlei werkzaamheden verrichten en met veel plezier en inzet actief zijn.

Dagbesteding ouderen

Ouderenzorg


Zorgboerderij Nuje Caris is gevestigd bij een slagerij met een mooi park met diverse dieren met veel rust en ruimte.
Op de zorgboerderij kunnen ouderen met een hulpvraag een passende dagbesteding krijgen. Wij vinden het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden van een ieder en daar de activiteiten op aan te passen. We spelen in op wat iemand nog wil en kan. Het belangrijkste is dat de ouderen zich thuis voelen bij ons en een prettige dag hebben.

De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Dit is niet altijd makkelijk vooral wanneer de geestelijke en lichamelijke conditie wat minder wordt. Voor deze ouderen biedt onze zorgboerderij dagverzorging aan voor een of meerdere dagen per week.
Door de structuur, activiteiten, begeleiding en het contact met andere gasten en begeleiders op de zorgboerderij kan mogelijk opname in een zorginstelling voorkomen of uitgesteld worden.
De thuissituatie wordt een stukje ontlast en kan hierdoor de zorg thuis wellicht langer en beter volhouden.
Voor het organiseren en begeleiden van de gasten zijn er iedere dag twee professionele krachten aanwezig. Zij worden waar zo nodig ondersteund door vrijwilligers.

  

Werkzaamheden op dagbesteding Klimmen

Buiten:

 • Verzorgen van onze dieren: pony/ezel, kippen, honden, kat, hangbuikzwijntjes, schapen en konijnen.
 • Planten en bloemen verzorgen.
 • Wandelen, winkelen: binnen de kern van Klimmen zijn er diverse gelegenheden die te voet te bereiken zijn. Te denken aan: Bakker, supermarkt, lunchroom.

Binnen:

 • Kantine: poetswerkzaamheden, te denken aan poetsen van kasten, koelkast, ramen, vloeren en de was vouwen.
 • Tevens wordt er in de kantine ook de lunch genuttigd, hierbij zal de tafel gedekt moeten worden en ook weer afgeruimd.
 • We kunnen onze eigen creativiteit gebruiken om een mooi knutselwerk te maken
 • Slagerij : helpen met inpakwerkzaamheden
 • Kadowinkel: hulpboeren verkopen cadeauartikelen gemaakt door mensen met een beperking.

Seizoensgebonden

Tevens hebben wij tijdens de verschillende seizoenen ook verschillende activiteiten:  Carnaval/ Pasen/ Zomer/ Sinterklaas/ Kerst

Vrijetijdsbesteding

Op woensdag middag en zaterdag begeleiden wij kinderen met een PGB.  De kleine hulpboeren, zoals wij ze noemen, werken mee op de zorgboerderij. ZIj verzorgen de dieren en helpen waar ze kunnen. Natuurlijk laten wij de kinderen ook kind zijn en houden tijd over om lekker te ravotten. 

Eigen Vervoer & Rolstoelvervoer

Het vervoer regelen wij zelf, we hebben twee bussen die rond rijden in heel zuid limburg van Sittard tot Epen en van Kerkrade tot Brunsum we komen dus overal vraag er na.Er is ook één rolstoelbus zodat we mensen met een LG beperking ook kunnen op halen. We hallen alle cleinten op en brengen ze ook weer thuis. Dit doet ons vast personeel en een antal betrokken vrijwilligers.Dit werkt heel prettig omdat jullie altijd vaste afspraken hebben met ons.

Deze hulpboeren wonen in een woonvorm of nog thuis bij de ouders en worden iedere dag gehaald en gebracht met onze eigen bussen van en naar onze zorgboerderij.
Deze groep hulpboeren komt tussen 8.30/9.00 uur aan op onze dagbesteding. Dan starten we de dag met een praatje onder het genot van een heerlijk kopje koffie/thee. Wanneer de hulpboeren deze koffie op hebben gaan zich omkleden waarna ze starten met hun activiteiten.

Deze activiteiten variëren enorm.

      

        

SGL,Radar

Medio 2013 zijn we gestart met een nieuwe groep cliënten. Deze cliënten komen allen van de stichting SGL. Deze groep cliënten bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of een niet aangeboren letsel.

De groep van SGL komt meestal rond 9.30 uur aan. Dan drinken we samen een kopje koffie/thee. Daarna kleden we ons om en gaan we aan het werk. Het werk variëreert van binnen en buiten werk. De samenwerking met cliënten van onze radar groep vinden ze leuk. De samenwerking is echt super, zo kunnen ze elkaar goed aanvullen en helpen. De één zit in een rolstoel en dat ander kan lopen. De één weet precies wat er moet gebeuren de ander vind het fijn om hierbij aangestuurd te worden. De perfecte combinatie om een dagbesteding op maat te bieden.

PGB

PGB

Dit is natuurlijk ook mogelijk bij ons.

Wij regelen dit voor u samen met PGB moving dit is een bedrijf wat alls regelt betreft PGB. www.pgbmoving.nl

Pgb kan ook alleen voor de dagbesteding en de rest in zorg en natura voor het wonen.

Enkele van deze groep hulpboeren is al werkzaam vanaf het eerste uur.(2002) Deze groep hulpboeren heeft voornamelijk een verstandelijke beperking.
Deze hulpboeren wonen in een woonvorm of nog thuis bij de ouders en worden iedere dag gehaald en gebracht met onze eigen bussen van en naar onze zorgboerderij.
Deze groep hulpboeren komt tussen 8.30/9.00 uur aan op onze zorgboerderij. Dan starten we de dag met een praatje onder het genot van een heerlijk kopje koffie/thee. Wanneer de hulpboeren de koffie/thee op hebben, gaan ze zich omkleden, waarna ze starten met hun activiteiten.
Deze activiteiten variëren enorm.

WMO & CLZ zorgboeren

Waar staat het CLZ voor?

60 Limburgse zorgboeren hebben zich verenigd in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) om het voor zorgvragers, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverwijzers nog makkelijker te maken een passende plek te vinden. Centraal daarbij staat de bezoeker. Wat vindt hij/zij belangrijk, geeft plezier en draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid? En wat kan de zorgboerderij daarin betekenen?

Samen met de aangesloten zorgboerderijen is CLZ graag de gesprekspartner om snel inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Als Limburgse zorgboeren staan wij voor:

 1. Een aangename en groene plaats om te vertoeven, te ontmoeten en op gezonde manieren actief te zijn.
 2. Persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering, gericht op ontwikkeling, herstel of behoud van eigen redzaamheid en gezondheid.
 3. Kwaliteit van zorg door te werken met een landelijk kwaliteitssysteem voor zorgboeren.

Verschillende studies laten zien dat zorgboerderijen een welkome aanvulling vormen op het reguliere aanbod in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Onderzoek van Ernst & Young uit 2012 toont zelfs aan dat dagbesteding op zorgboerderijen voor specifieke doelgroepen, aanzienlijke financiële gezondheidswinst oplevert.

Organisatie

Het dagelijkse bestuur van CLZ bestaat uit 4 van de 60 zorgboeren-leden: 

Pieter van Melick, Zorgboerderij de Middelhof Sebastiaan van der Flier, Zorgboerderij Genzon Jos Mans, Zorgboerderij Ingelshof Marieke Claessens, Zorgboerderij Wienes

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie op het bestuur en bestaat uit:

Laurens Melisie Jeu Titulaer Mariet Seegers Robert Slaghuis

De contactpersoon van CLZ is Carla van Herten. Zij coördineert het loket en is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de coöperatie.

Klachtenprocedure

Elke zorgboerderij in Nederland is verplicht  een klachtenreglement te hebben volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Alle CLZ leden zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Zij hebben voor de cliënten een onafhankelijke klachtencommissie ingericht. KLIK HIER voor meer informatie hierover.

Waarom een zorgboerderij?

Voor allerlei mensen is de zorgboerderij een plaats waar ze graag naar toe gaan. Of het nu is om te ontmoeten, om bezig te zijn of gewoon om er te zijn. We bekijken graag samen bij wie van ons je het beste op je plek bent.

Vaste gezichten en geborgenheid

Eén van de belangrijkste kenmerken van zorgboerderijen is hun kleinschaligheid. De meeste zorgboerderijen werken met groepen van maximaal 10-20 bezoekers per dag. De zorgboer zelf zorgt vaak samen met het personeel voor de begeleiding. Dit betekent dat je iedere dag dezelfde gezichten ziet.

Zorg op Maat

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgboerderij. Met 60 zorgboerderijen door heel Limburg, is er altijd wel een plek die bij jouw specifieke behoeften past. Door de kleinschaligheid is vaak ook een flexibele invulling mogelijk.  In overleg kan ook passend vervoer geregeld worden.

Hoge kwaliteit

Door de toename van het aantal zorgboerderijen is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op een boerderij meetbaar en zichtbaar is. Daarom is er voor zorgboeren een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat vergelijkbaar is met HKZ-certificering. Het merendeel van de CLZ leden heeft inmiddels het keurmerk ontvangen of ontvangt dit binnenkort. Dankzij dit keurmerk is voor zorgvragers duidelijk welke zorgkwaliteit zij van de zorgboerderij kunnen verwachten.

Flexibele financiering

Er zijn meerdere mogelijkheden om de zorg op een boerderij te betalen. Bijvoorbeeld financiering vanuit de WMO, AWBZ, PGB of financiering vanuit arbeids(re)integratie. Voor vragen hierover kun je rechtstreeks contact opnemen met CLZ.

Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst

Bezoekers en familieleden zijn erg tevreden over hun plek op de zorgboerderij. De verhalen bovenin laten dit duidelijk zien. Verder is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat de positieve effecten van zorgboerderijen op de persoonlijke gezondheid aantoont. Zo ook het onderzoek van Ernst & Young uit 2012. De activiteiten op een zorgboerderij leveren daarmee een belangrijke bijdrage om bezoekers lichamelijk en geestelijk zo lang mogelijk gezond te houden.

Makkelijk afspraken maken

Door de kleinschaligheid van zorgboerderijen is iedereen direct aanspreekbaar en kunnen er makkelijk afspraken gemaakt worden. Met de oprichting van CLZ verbetert dit nog verder. Nu kun je namelijk op één plek terecht met al je vragen over beschikbaarheid, aanbod en financiering.

Links:

http://www.limburgsezorgboeren.nl/


Snelkoppelingen