top of page

Aanpak & cliënt

Zinvolle dagbesteding: ‘er kan namelijk meer dan je denkt’.

Onze doelstelling is het bieden van een zinvolle dagbesteding

waarbij de nadruk wordt gelegd op ‘’zorg op maat’’.

 

Groeps-ROT: zinvolle dagbesteding in een vertrouwde omgeving

Bij ons hanteren we het principe van Groeps-ROT, waarbij kleine groepjes cliënten op vaste dagdelen per week samenkomen. De ruimte waarin deze bijeenkomsten plaatsvinden, is speciaal ingericht met onder andere een duidelijke klok en kalender om de tijd en datum zichtbaar te maken. Elke dag start met een vast koffiemoment, waarna we diverse activiteiten aanbieden die gericht zijn op het hier en nu.

Activiteiten met seizoensgebonden thema's

Ieder seizoen werken we met thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar. Deze thema’s brengen we op creatieve manieren tot leven, bijvoorbeeld door middel van spelletjes en knutselactiviteiten. De achterliggende gedachte van realiteitsoriëntatie (ROT) is dat de verwardheid van de geestelijk beperkte of oudere cliënt afgeremd kan worden door voortdurend en herhaaldelijk juiste en realistische informatie over tijd, plaats en persoon aan te bieden. We corrigeren systematisch verkeerde uitspraken of handelingen en stimuleren zelfstandig gedrag.

Brede doelgroep en gevarieerde activiteiten

Naast de bekende doelgroepen, zoals (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel, verwelkomen wij nu ook een nieuwe groep cliënten. Deze cliënten kunnen bij ons genieten van activiteiten op de hobbyboerderij, in de moestuin, of in onze parketwinkel met diverse inpakwerkzaamheden. Daarnaast bieden we kook- en bakactiviteiten aan.

Voor ieder wat wils dus!

 

Mensgerichte zorg

Bij ons staat de aandacht voor de cliënt centraal. Mensgericht denken, kijken en doen is ons uitgangspunt. We willen onze cliënten elke dag een mooie, zinvolle en ontspannen dag bezorgen. Dit kan door het verzorgen van dieren en planten, een actieve wandeling, of zelfs een sportief spelletje. We bieden zorg in het hier en nu en ondersteunen het dementerende geheugen met zoveel mogelijk relevante informatie.

bottom of page