top of page
Confetti_edited.png

Onze kwaliteit van zorg

Binnen Dagbesteding Klimmen maken we de kwaliteit van zorg inzichtelijk en borgen we de ontwikkeling in ons beleidsplan. Het beleidsplan heeft als doel het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de kwaliteitszorg en in het effectief handhaven en versterken van de kwaliteit van zorg. Het beleidsplan dient als handvat bij het systematisch bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening.

 

Het beleidsplan is geïmplementeerd en het kwaliteitssysteem is bij alle medewerkers bekend en begrepen. De medewerkers van Dagbesteding Klimmen dragen dit uit door een positieve en professionele houding, naar cliënten en elkaar.

 

De eigenaar stelt zich verantwoordelijk voor de naleving van de beschreven werkwijzen en draagt zorg voor het onderhoud en de periodieke beoordeling van het kwaliteitssysteem. Het beleidsplan geeft de komende jaren richting aan de efficiëntie en doelmatigheid van onze processen.

Klik hier om het volledige beleidsplan in te zien. Voor meer kwaliteit, bekijk ook ons inspectierapport van 3 mei 2022.

MISIE & VISIE

De doelstelling van Dagbesteding Klimmen is het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking of mensen met (beginnende) dementie.

Deze zinvolle dagbesteding is in de vorm van; helpen op het bedrijf. De cliënten krijgen dagbesteding op maat.

 

Wil je meer weten, lees ons beleidsplan.

HKZ

Qua kwaliteitsborging richt DB Klimmen zich op de certificering middels HKZ voor kleine organisaties. Doel is aan te tonen hoe DB Klimmen leert en groeit en constructief werkt aan kwalitatief goede zorg op maat voor haar cliënten.  Actiepunten en adviezen (indien die er zijn) uit de audit worden vertaald in effectief beleid. 

Wil je meer weten, lees ons beleidsplan.

KLACHTEN & INCIDENTEN

Wanneer een cliënt of medewerker minder tevreden is en deze dit moeilijk bespreekbaar kan maken kan deze gebruik maken van de klachtenregeling of een incident melden via ZIlliZ.

 

 

 

 

Wil je meer weten, lees ons beleidsplan.

CRITERIA

Om zo goed mogelijk in te schatten of iemand passend is binnen de zorgverlening door Dagbesteding Klimmen en of Dagbesteding Klimmen aan de specifieke hulpvraag van de cliënt kan voldoen, zijn er een aantal op voorhand geldende in- en exclusiecriteria opgesteld.

Wil je meer weten, lees ons beleidsplan.

bottom of page